Brann og rømming

Brannalarmanlegget har direkte alarmoverføring til brannvesenet. Dersom brann inntreffer skal brannvesenet alltid kontaktes på 110. Det er den enkeltes ansvar å gjøre seg kjent med rømningsveier og manuelt slukkeutstyr, samt nødutganger iht. egen rømningsinstruks.

Leietaker oppnevner sine brannansvarlige, en pr. etasje/ område. Den som oppdager brann eller mistenkelig røyk, skal straks utløse brannmelder. Straks brann oppdages, skal alle forlate bygningen i ro og orden.

HEISENE MÅ IKKE BENYTTES VED BRANN.

Ved ethvert branntilløp skal du:

  • VARSLE: Dersom brannalarmen ikke høres, utløs manuell melder og ring til brannvesen på 110.
  • REDDE: Mennesker utsatt for fare.
  • SLUKKE: Hvis mulig, forsøk å slukke med nærmeste brannslukningsutstyr.
  • RØMME: Evakuer bygningen, bruk nærmeste rømningsvei. Gå til samleplass.
  • HJELPE: Bistå ansvarlig personell. Veilede brannvesenet.