MOBILITET

Adresse, transport og parkering

Praktisk informasjon om hvordan man kommer til Skøyen Atrium.

ADGANG

For ansatte og besøkende

Praktisk informasjon om adgang for brukere og gjester av Skøyen Atrium

SERVICEFASILITETER

Service og tjenester for brukere

Praktisk informasjon om servicetilbud og tjenester for brukere av Skøyen Atrium

FUNKSJONER I KONTORENE

Tilpasning av kontorlokalene

Praktisk informasjon om tilpasning av lys, solavskjerming og ventilasjon i kontorene.

BRANN OG RØMMING

Rutiner og varsling

Praktisk informasjon om brannalarmanlegg og varlingsrutiner for kontorbrukere.