Adgang for ansatte og besøkende

Ansatte gis tilgang til heis til sine etasjer ved å skanne adgangskort eller app i heislobby. Gjester må ved ankomst registrere seg ved skjermer i hovedinngangen i Askekroken 11. Den som får besøk vil få beskjed om at gjesten har ankommet pr. SMS, og den ansatte må selv hente gjesten nede i lobbyen.

For nye ansatte eller ved mistet adgangskort kan nye kort bestilles og hentes ut i servicetorget i 1. etasje. Kort kan kun bestilles av personer hos leietaker som er godkjent for kortbestilling.

Gjesten kan også gis direkte adgang til leietakers etasje ved å henvende seg til servicedesken. En slik rutine må være forhåndsavtalt mellom leietaker og servicedesken.