Funksjoner i kontorene

LYS

Lyset i lokalene baseres på bevegelsessensorer. Lysstyrken på møterom kan justeres manuelt gjennom bryteren plassert i møterommene. For å justere lysstyrkenivået i øvrige arealer må leietakerrepresentant kontakte driftsavdelingen.

SOLAVSKJERMING

Utvendig solavskjerming er sensorstyrt og styres automatisk i forhold til sol og vind. Solavskjermingen kan også styres manuelt i ulike soner med egne brytere på vegg. Innvendig solavskjerming er manuell.

VENTILASJON

Ventilasjonssystemet kan overstyres ved ønske om drift utenom normale driftstider, eks ved overtid. Ved overstyring velges antall timer man ønsker, hvor ett trykk gir en time. Overtidsbrytere er plassert foran tekniske rom.

TEMPERATUR

Temperaturen kan justeres med +/- 3 grader. Lokalene er delt opp i soner slik at temperatur i møterommene kan justeres vha. bryter på vegg.

INNBRUDDSALARM

Alarmer er installert i både felles- og leietakerarealer og skrur seg på utenom byggets åpningstid (07.00-17.00).

MILJØSERTIFISERING

Bygget er av energiklasse A og er klassifisert til BREEAM Excellent.